Tahsilat İşlemleriDoğrudan TeminGelen Giden Evrak
Mobilya Dekorasyon ve Metal Atölyesi
Spor Eğitimi Uygulama ve Araştırma MerkeziMeslek Yüksek OkuluOrman FakültesiEğitim FakültesiSürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma MerkeziMühendislik FakültesiMerkezi Araştırma LaboratuvarıMobilya Dekorasyon ve Metal Atölyesi
Usul ve EsaslarYönetmelikler
YararlarımızKuruluş AmacımızMisyon ve VizyonumuzGörevlerimizYönetimTeşkilat Şeması
Gider Bütçe FormuGelir Bütçe Formu
Yönetim

                                                                

 

                                               Kadem BİÇER

                                               İşletme Müdür V.

                                                         Tel: 0 378 223 53 50  -  Faks: 0 378 223 54 49                       

                                                                               kbicer@bartin.edu.tr

 

 

ÖZGEÇMİŞ

         1968 yılında Bartın’da doğdu. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümünden mezun oldu. 1993-1995 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Kurulu Daire Başkanlığında Proje Koordinatör Yardımcısı olarak görev yaptı. 1995-2002 yılları arasında Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Sermaye Piyasaları Dairesi Başkanlığında Menkul Kıymet Portföy yönetimi, Tahvil Bono Üye Temsilcisi, Şef Yardımcısı ve İç Kontrol Dairesi Başkanlığında Zonguldak Bolu Bartın illeri İç Kontrol Grup Başkanlığı görevinde bulundu. 2002-2009 yılları arasında Bartın ili Başkent Elektrik Müdürlüğünde İdari-Mali Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Kurumun 2009 yılında özelleştirilmesinden sonra Bartın Defterdarlığı Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlığında 2013 yılına kadar görev yaptı. 2013 yılında Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüne Sekreter olarak atanmış aynı zamanda Döner Sermaye İşletmesi Müdür Vekilliği görevini yürütmüştür. Halen Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü ve Döner Sermaye İşletmesi Müdür Vekili olarak görevine devam etmektedir.