image/svg+xml
image/svg+xml

Analiz Fiyat Listesi Güncellenmiştir.

BÜMLAB 2021 YILI ANALİZ FİYAT LİSTESİ TL
   
Yüzey görüntüsü alma ve EDS nokta analizi, EDS Haritalama- TL/saat 180
EBSD analizi - TL/saat 250
STEM Analizi - TL/saat 200
Numune kaplama  (Tek seferde kaplananların tümü 1 numune kabul edilir.) - TL/saat 50
Kritik Nokta Kurutucu - adet 60
   
X-Işını Kırınım Deseni Çekimi (Standart XRD Çekimi- Faz Analizi İçermeyen) - numune 80
Kalitatif Faz Analizi (Standart XRD Çekimi dahil) - numune 110
Yüksek Sıcaklıkta X-Işını Kırınım Deseni Çekimi (max 1500°C)    - numune 600
   
DTA-TG Analizi + DSC Hesaplanması (0-1 saat) - numune 70
DTA-TG Analizi + DSC Hesaplanması (1-3 saat)- numune 90
DTA-TG Analizi + DSC Hesaplanması (3 +  saat)- numune 110
   
UV-VIS-NIR Spektrometre (Spektrum Tarama) 40
Zaman Çözümlemeli Floresans Spektrometresi 60
Zaman Çözümlemeli Floresans Spektrometresi (Mikroplaka okuyucu ile)/ saat 150
Life Time Analizi 100
Atomik Absorpsiyon Spektrometresi (AAS) Alevli Analiz 60
AAS için Numune Hazırlama (Çözme/Parçalama) 50
   
Partikül Boyut Ölçümü (Yaş ölçüm) 60
   
Spin (Döndürerek) Kaplama (Spin Coater) 25
Dip (Daldırarak) Kaplama  (Dip Coater) 25
Glove Box (Atmosferik Kontrol Kabini) - saat 15
Glove Box (Atmosferik Kontrol Kabini) - gün 60
   
Çekme Testi 60
Basma Testi 60
Eğme Testi 60
   
Beton Basınç Dayanım Testi (Silindir ve Küp Numune) 55
Beton Basınç Dayanım Testi (Ekstansometre ile ) 85
   
Polimer Test Numunesi Üretimi (Mevcut Kalıp Kullanılarak) 30
   
Elektriksel İletkenlik Ölçümü 40
Viskozite (Brookfield) 40
   
Sıvı Azot 5
Hücre Kültürü Laboratuvarı Günlük Kullanımı* 250
Hücre Serisi Stoklama (Vial) (6 ay Stoklama)  75
Hücre Serisi Dondurulması (Vial) (Temel Sarflar Dahil, 6 Ay Stoklama)** 120
Otomatik Hücre Sayım Cihazı Kullanımı (Saatlik) 15
Biyogüvenlik Kabini Kullanımı (Saatlik) 20
Soğutmalı Santrifüj Kullanımı (Saatlik) 25
Mikroplate Okuyucu Kullanımı (Saatlik) 25
Ters/Düz Işık Mikroskop Kullanımı (Saatlik) 20
Floresans Mikroskop Kullanımı (Saatlik) 30
(-)80 °C de Örnek Saklama (10 örnek) (6 ay) 20
Hücre Açma, Çoğaltma ve Yedekleme (Numune) (Tüm malzemeler ve protokol araştırmacı tarafından sağlanır)  600
Hücre Açma, Çoğaltma ve Yedekleme (Numune) (Protokol araştırmacı tarafından sağlanır)  1200
Sitotoksisite Testi (MTT) (Test) Tek hücre hattı için 5 farklı konsantrasyon, tek saat dilimi***  300
Sitotoksisite Testi (MTT) (Test) Tek hücre hattı için 5 farklı konsantrasyon, iki saat dilimi***  360
Sitotoksisite Testi (MTT) (Test) Tek hücre hattı için 5 farklı konsantrasyona ek her konsantrasyon için***  60
Açıklamalar
Süresi 1 saati geçen analizler 2 numune üzerinden hesaplanır.
* Bu kalemde sarf malzeme araştırmacıya aittir. Kurulu laboratuvar hizmeti ve demirbaş kullanımını içerir.
** Kültüre edilmiş hücre çoğalmış halde ve besiyeri içerisinde laboratuvara teslim edilir. Hücre tripsinizasyon ve dondurma aşamaları laboratuvara aittir. 
Dışardan gelen her numune standart kontaminant sayılacağı için gerekli durumlarda dekontaminasyon usulleri geçerli olacaktır. 
***Laboratuvar dışından gelen her hücre muhtemel kontaminant olarak değerlendirilir. Kontaminasyon olduğunda hücreler derhal imha edilecektir.
Kaynağı bilinmeyen hücreler çalışmaya alınmayacaktır. Çalışma planlamasında mutlaka laboratuvar sorumlusu ile iletişime geçilmelidir.
Yalnızca MTT testine ait fiyatlar belirtilmiştir. Hücre açma, çoğaltma ücrete dahil değildir.
Dikkat edilmesi gereken hususlar: 
1. Hücre kültürü laboratuvar kullanımı ve yapılacak analizler için hizmet talebinden önce  ilgili birim sorumlusu ile güncel durum ile ilgili iletişime geçilmelidir.
2. Araştırmacı tarafından sağlanan sarf malzemelerin (hücre hattı, besi yeri vb.) uygun taşıma ve depolanma koşullarına dikkat edilerek merkezimize ulaştırılması gereklidir.
Tarihi geçmiş ya da transfer sırasında bozulmuş malzemeler ile deney yapılmayacaktır.
Hücre kültürü laboratuvarı ile ilgili günlük kullanımı belirtilmeyen kalemlerin, günlük kullanılması durumunda ayrı ayrı ücret yerine 6 saat üzerinden ücretlendirme yapılacaktır.
Fiyatlara KDV(%18) dahil değildir.