image/svg+xml
image/svg+xml

Bartın Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Yürütme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi