image/svg+xml
image/svg+xml

Usul ve Esaslar


Bartın Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödeme Dağıtım Usul ve Esasları