image/svg+xml
image/svg+xml

Kuruluş Amacımız

Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi; Üniversitemizin belirli ve sürekli hedeflerini gerçekleştirebilmesi için Üniversitenin temel hizmetlerini aksatmamak kaydıyla, çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön planda tutarak varsa kapasite fazlasını değerlendirmek ve  eğitim  öğretim faaliyet alanları ile sınırlı olarak mal ve hizmet üretiminde bulunmaktır.